KUPUKE on 2017. aastal grupi sotsiaal- ja humanitaarteaduste ekspertide poolt asutatud loominguline ühendus, mille pidulik täisnimi on: MTÜ Kultuuripoliitika, hariduse ja loomemajanduse uurimise ning arendamise keskus KUPUKE.

KUPUKEst ühendav põhiprintsiip on huvidepõhisus, meil kõigil on oma eriala ja fookused, kuid meid seob kirg olulistel teemadel Eesti ühiskonnas kaasa mõelda ja rääkida. Soovime oma sõnumi kuuldavaks teha eeskätt hariduse-, kultuuri- ja talendipoliitika arendamise asjus, sest leiame, et need kolm sfääri on väga oluline baas kogu ühiskonna arengule.

KUPUKEse eesmärgid on järgmised:

 • tegeleda talendipoliitika, kultuuripoliitika, –korralduse, mitteformaalse hariduse ja loovuse ja seoste
  uurimise ja arendamisega;
 • aidata kaasa kultuuri–, sotsiaal–, ja turismisektori organisatsioonide arendamisele läbi
  konsultatsiooniteenuste osutamise, auditeerimise, mainekujunduse;
 • vahendada ekspertiisi teadus– ja erialavõrgustike, valitsusasutuste vahel ning teeb koostööd kultuuri–,
  ja haridusasutuste ning loomesektori ettevõtetega;
 • pakkuda eri tasandi koolitusi koolidele, kutseõppeasutustele, kõrgkoolidele, teenuste-pakkujatele,
  ettevõtetele ja riiklikele organisatsioonidele.

Meie SIHTGRUPIKS on
hariduse- ja kultuuritöötajad, kohalikud omavalitsused, huvikoolid, kutseõppeasutused, kõrgkoolid,
ettevõtted ja riiklikud organisatsioonid

Tutvu MTÜ KUPUKE tegijatega ja põhikirjaga (KUPUKE põhikiri EST).