Egge Kulbok-Lattik, PhD

Olen Eesti kultuuripoliitika uurija ja ühiskonnateadlane, mu teadushuvideks on Eesti ja Euroopa lähiajaloo poliitiliste süsteemide praktikad kultuuris ning laiemalt massikultuuri uurimine.

Hetkel töötan peaministri nõunikuna kultuuri, hariduse ja rahvastiku valdkonnas ning käivitan KUPUKEST.

Oma tööelu vältel olen tegelenud kultuuri ja hariduseväljal eri rollides – õppinud näitejuhtimist ja lavakunsti, töötanud produtsendina, kultuurikorraldajana, ülikoolis lektorina ja uurijana.

Mu eripalgeline kogemus kultuuri- ja hariduse vallas annab hea tausta kultuuri ja hariduse valdkondade uurimiseks. Võin öelda, et mu töö uurijana ongi enamasti lähtunud auto-etnograafilisest vaatepunktist.

Kultuuri- ja kunstisotsioloogia ning kultuuripoliitika uurimus annab teoreetilise konteksti, mis võimaldab mõista sügavaid majanduse, kunstikultuuri, hariduse ja poliitilise avalikkuse vahelisi seoseid, see mõistmine aitab mõtestada mul nii iseenda kui Eesti ühiskonna lähiajaloolisi kogemusi.

Mind on väga inspireerinud Eesti moderniseerumise kogemus ja rahvusliku avalikkuse, avaliku ruumi kujunemise lugu. Mõtlen eeskätt meie kultuuri modernse ruumilise mudeli ja laiema kultuuriavalikkuse kujunemise kontekstis rahvamajade võrgustiku loomist eesti seltside ja kogukondade poolt, mis on vorminud meie vaimset ruumi 19. sajandi lõpust alates. Nende kultuurikeskuste rajamine on olnud kollektiivse pingutuse ja ilmselt samuti kunagi peaaegu ülejõu käiva ponnistusena realiseeritud tahe, millel on nii suur kultuuripoliitiline mõju, et see on võrreldav parun Münchauseni trikiga – kuidas end ise patsipidi soost välja sikutada. Aga mind võlub ka võimalus uurida ja peegeldada tänast, kiirelt muutuvat kultuurielu ja ühiskonda.

Egge Kulbok-Lattiku, PhD, CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Väljakutsed/ettevõtmised seoses KUPUKESEGA

KUPUKESE kui uue organisatsiooni käivitamine on arvestatav väljautse, energiat ja aega nõudev ettevõtmine.

Pean seda oluliseks, sest niisuguse fookuse ja interdistsiplinaarse profiiliga uurimiskeskus Eestis seni puudus. Näen KUPUKEST akadeemilise üksusena, mis ühendab hariduse, kunstiõppe, kultuuri ja kultuuripoliitika mõju uurimise uue teadmise loomisega selles vallas. Lisaks ka vahendab ja rakendab oma teadmisi praktilises koolituses eri sihtrühmadele kultuuri ja hariduse väljal.

Praegu Euroopas ja kogu maailmas toimuvad muutused (näiteks tehnoloogilise revolutsiooni või rahvaste rände mõju ühiskondadele) seotud eeskätt just muutustega kultuuris ja hariduses. Neil nähtustel on otsesene mõju nii majandusele kui ka ühiskonna heaolu kasvatamisel – see teadmine seab KUPUKESE uurimissuunad eriti oluliseks.

Valik tegevusi, artikleid, raamatuid, projekte, saavutusi

2018. ilmub “Cultural Policies in the Baltic States and Slovenia Between 1991 and 2009” Springer Nature, Sociology of the Arts , Victoria D. Alexander et al. (Eds): Art and the Challenge of Markets Volume 1, 978-3-319-64585-8, 429376_1_En, (7)