Tiiu Kreegipuu, PhD

Olen viimastel aastakümnetel tegelenud humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna erinevate teemadega, eeskätt näen ennast aga akadeemilises plaanis ajaloolasena, kes on otsinud vastuseid Eesti lähiajaloo ühiskonna- ja kultuurivaldkondi puudutavatele küsimustele. Pärast Eesti ajaloo nõukogude perioodi kultuuripoliitika teemal magistritöö kirjutamist ongi minu huvi nihkunud võimu rakendamisele ja rakendumisele ja ning inimeste ja institutsioonide kohanemisele või kohanematusele perioodidel, mil domineeriv võimudiskursus ja ühiskonna enamiku mentaalsus on omavahel teravas vastuolus. Olen uurinud nõukogude ajakirjandust kui omalaadset nähtust täitmas erinevaid rolle propagandakanalist vastupanuressursini (2011 kaitsesin TÜ-s ajakirjandusajaloo alal doktoritöö nõukogude ajakirjanduse rollidest). Eesti ajakirjandusajalooga olen tegelenud ka laiemalt (lugenud loenguid ja kursusi Eesti ajakirjanduse ajaloost alates selle sünniaegadest aga ka üksikaspektidest nagu nt ajakirjanduse ja kultuuriloo seosed või tsensuur nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikoolis). Lisaks akadeemilisele sfäärile olen õpetanud ajalugu erinevates üldhariduskoolides ning sellest lähtuvalt tegelenud ka ajalookirjutuse küsimuste, minevikutõlgenduste tausta ja tagamaade mõtestamise problemaatikaga.

Tiiu Kreegipuu, PhD, CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Väljakutsed/ettevõtmised seoses KUPUKESEGA

Mind paelub ühelt poolt ajalookäsitluste paljusus ja veelgi enam see, kuidas on läbi aegade püütud ajalugu kasutada võimu tööriistana või vastuoksa – kuidas on ajalooline mälu aidanud vastu seista võimu kuritarvitustele ning püüetele ühiskonna kultuurilist kogemust ning kinnistunud väärtusi välja juurida. Nõukogude perioodi uurimisel on minu jaoks põnev eeskätt selle mitmekihilisus ning väljakutse erinevate allikate ja meetodite kombineerimisel jõuda avaramate ühiskonnavaadeteni ning tõlgendusteni, mis aitaks läbi minevikuvaate paremini mõtestada protsesse ja nähtusi ka tänases ühiskonnas.

Valik tegevusi, artikleid, raamatuid, projekte, saavutusi

Viimasel aastal olen ühiskonda püüdnud panustada avalikus sektoris – töötan Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tegelen igapäevaselt väga erinevate uuringute ja analüüsidega, puutudes kokku väga laia spektri murede, väljakutsete ja rõõmudega Eesti hariduses ja teaduses.