Tiiu Kuurme, PhD

Lõpetasin Tartu ülikooli eesti filoloogia ajakirjanduse eriharu 1976. aastal cum laude. Huvist inimeseks olemise ja kasvatuse probleemide vastu olen oma kutsumusliku elu sidunud nii kasvatuse/hariduse problemaatika uurimisega kui sellest kirjutamisega. 1985. aastast algas mu erialane teekond teadurina Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis. See jätkus alates 1990. aastast Tallinna ülikooli eelkäijates (TpedI, TPÜ) ja jätkub tänasega Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudis dotsendi ametikohal. Doktoridissertatsiooni eesti õpilaste koolikogemustest kooli haridusliku missiooni kontekstis kaitsesin 2004. aastal Oulu ülikoolis Soomes. Uurimisprojektide raames olen uurinud õpilaste identiteeti ja soolisuse problemaatikat hariduses, avaldanud teadusartikleid kodumaal ja rahvusvahelistes erialaajakirjades, koostanud kogumikke ja kirjutanud rohkesti artikleid meedias. Ühtaegu on mind alati huvitanud üldinimlikkuse ja institutsionaliseeritud hariduse suhestumine ja inimlikkuse käekäik tänases tsiviilühiskonnas.

Hetkel on projektina käsil innovatiivsete koolide koolikultuuri uurimus Living Labs formaadis – st. uurimisega kaasnev aktiivne tagasisidestus ja arengut peegeldav dialoog koolidega. Samuti on pooleli eesti kasvatuskultuuri taustatähendusi kirjeldav raamat, mille alustekstideks intervjuud 26 meie kontekstis märgilise isiksusega kultuuris.

Olen tegev ühiskondlikus elus, kuulun Eesti Rooma Klubisse, Kultuurikoja eestseisusse, hariduskongressi ettevalmistavasse töörühma, Vabaerakonna kultuuritoimkonda, TLÜ soouuringute töörühma, MTÜ Loovharidus toetusgruppi.

Tiiu Kuurme, PhD, CV Eesti Teadusinfosüsteemis